Soutěž o víkendový pobyt s Worldee

Days
Hours
Minutes
Seconds
Soutěž byla ukončena

Nedávno jsme oslavili pro nás velmi významný milník – na Worldee je nás již přes 100 000! Přesně tolik cestovatelů a dobrodruhů si zaznamenává své zážitky z cest, inspiruje se, plánuje dobrodružství a poznává svět očima místních.

My si toho nesmírně vážíme a máme radost, že naše aplikace pomáhá tolika nadšeným cestovatelům. Všem bychom chtěli moc poděkovat, a proto jsme se rozhodli připravit pro vás SOUTĚŽ. 🚀 

Hrajeme o víkendový pobyt

Jsme cestovatelé tělem i duší, proto asi nikoho nepřekvapí, že soutěžit budeme o cestu do zahraničí – přesně tedy o víkendový pobyt pro 2 osoby, v hodnotě 10 000 Kč. 🥳

A jak to tedy bude probíhat? Každý, kdo si u nás do 31. října 2023 zakoupí jakoukoliv cestu, se automaticky zařadí do slosování o tento víkendový pobyt. ❤ Ano, to je všechno. Tak si utíkej vybrat svou vysněnou cestu a vyhraj. 

Recap

✅ Kup si na Worldee cestu

✅ Zařadíš se tím do slosování

✅ Popros všechny jednorožce, ať ti pošlou štěstí a ty vyhraješ víkendový pobyt v zahraničí

Vzkaz od Toma, zakladatele Worldee 🦄
Neutral-Minimalist-Product-Launch-New-Blog-Post-Instagram-Post-1-1

Kam se můžeš vydat? Inspiruj se

Madeira se spisovatelkou

Vydej se za Beatrix Zaťkovou na ostrov věčného jara, kde každý tvůj den bude jako kapitola v románu.

Autentická
La Palma

Poznej ten nejzelenější kus Kanárských ostrovů. Masový turismus sem ještě nedorazil, a La Palma si stále zachovává svou autentickou tvář

"Jíst, meditovat, milovat" na Bali

Nech problémy doma a vyraz si vyčistit hlavu na “ostrov bohů”. Nabereš novou sílu i inspiraci a užiješ si unikátní zážitek.

Co pro nás 100 000 znamená?

100 000 důvodů, kráčet dál po naší společné cestě

100 000 motivací, makat na této cestě každý den ještě víc

100 000 jistot, že jsme našli naše proč

Kolik toho už 100 000 dobrodruhů stihlo?

Založili jste 560 928 tripů/plánů

Nahráli jste do Worldee 1 059 894 fotek

A máte nespočet nezapomenutelných zážitků

 

“Soutěž o víkendový pobyt v hodnotě 10 000 Kč”

I. Úvodní ustanovení

 1. Organizátorem marketingové soutěže s názvem “Soutěž o víkendový pobyt v hodnotě 10 000 Kč” (dále jen „Soutěž“) je  společnost We travel the world s.r.o., se sídlem na adrese gen. Píky 300/12a, Řepčín, 779 00 Olomouc, identifikační číslo 08351864, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 79254 (dále také „Organizátor“).
 2. Organizátor uspořádal Soutěž jako marketingovou a propagační akci, za účelem podpory prodeje zboží a služeb Organizátora. V Soutěži rozhoduje o výherci náhodný výběr formou losování.

Organizátor vydává tyto pravidla Soutěže, která upravují závazně její podmínky (dále jen „Pravidla“). Účastí v Soutěži projevuje účastník souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat. Účastník bere na vědomí, že dnem ukončení soutěže nezaniká jeho souhlas s těmito Pravidly.

II.Doba trvání soutěže a místo konání

 1. Soutěž probíhá on-line na webových stránkách Organizátora soutěže, na Facebooku,Instagramu a LinkedInu Organizátora.
 2. Soutěž probíhá od 2. října 2023 do 31. října 2023. Organizátor se zavazuje do 30 dní od ukončení soutěže zveřejnit seznam výherců a distribuovat věcné výhry.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv, a to i bez udání důvodu, předčasně ukončit. Účastník nemá v takovém případě právo požadovat po Organizátorovi náhradu jemu vzniklých nákladů na účast v Soutěži či požadovat vydání výhry, která mu nebyla závazně potvrzena Organizátorem soutěže.

III. Podmínky účasti 

 1. Účastníkem se mohou stát všichni noví i stávající zákazníci Organizátora kteří si zakoupí jakýkoliv zájezd na platformě Organizátora.
 2. Podmínkou účasti účastníka v Soutěži jsou:
  1. věk účastníka nad 18 let
  2. trvalý pobyt na území České republiky nebo Slovenska
  3. souhlas s podmínkami Soutěže 
  4. souhlas účastníka s poskytnutím jeho osobních údajů na účast v Soutěži a zároveň pro marketingové účely a se zasíláním obchodních sdělení Organizátora. 
 3. Soutěže se nemohou účastnit osoby:
  1. v pracovním poměru nebo jiném obdobném vztahu k Organizátorovi 
  2. osoby přímo se podílející na činnostech souvisejících s organizováním Soutěže, zejména v souvislosti s přípravou, zpracováním a vyhodnocováním Soutěže a určením výherců Soutěže
  3. a jim blízké osoby ve smyslu ust. § 22 odst. 1 zák. číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 4. V případě, že výherce nesplňuje podmínky k účasti v Soutěži, zejména ve smyslu čl. III. odst. 3 Pravidel Soutěže, nevzniká mu nárok na výhru.
 5. Organizátor si vyhrazuje právo použít doručení Výhry elektronicky na zmíněnou e-mailovou adresu výherce, kterou vyplnil při registraci do Soutěže. Výherce má zároveň právo Organizátorovi sdělit včas jinou e-mailovou adresu pro doručení, nejpozději v den vyhlášení Výhry.
 6. V případě důvodných pochybností Organizátora, že účastník Soutěže jedná ve vztahu k Soutěži v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo dobrými mravy, je Organizátor oprávněn účastníka Soutěže vyloučit z účasti v Soutěži.

IV. Mechanismus soutěže

 1. Účastník se do Soutěže zapojí zakoupením jakékoliv prodejní cesty na stránkách Organizátora:
  1. účastník vytvoří objednávku na platformě www.worldee.com/explore/trips v jakékoliv hodnotě. V objednávce vyplní své osobní údaje a kontaktní údaje. Registrovat lze objednávky provedené nejdříve 2. 10. 2023 (tedy od 2. 10. 2023 do konce trvání Soutěže).  
 2. Po ukončení Soutěže proběhne losování všech registrovaných účastníků. Při vylosování Účastníka bude ověřeno splnění podmínek Účastníkem. V případě, že podmínky nesplní, bude vylosován další Účastník a takto se bude pokračovat až do vylosování Účastníka, který splní Podmínky Soutěže.
   

V. Výhry

 1. Výhra v Soutěži je víkendový pobyt pro 2 osoby v hodnotě 10 000 Kč

VI. Zpracování osobních údajů, schválení pravidel

 1. Účastník bere na vědomí, že Organizátor  je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu, které mu účastník sdělil při vyjádření zájmu o svou účast v Soutěži, nebo o následné komunikaci o zúčastnění se Soutěže a případné výhře v ní. Organizátor využije údaje v objednávce za účelem organizace Soutěže, kontaktování v případě Výhry a její doručení. Účastník bere na vědomí, že stane-li se výhercem, je oprávněným zájmem ve smyslu čl. 6 odst. I f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 679/2016 (dále jen “GDPR”) zveřejnit jméno a příjmení účastníka za účelem informování o výhercích soutěže.
 2. Účastník zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů s využitím e-mailové adresy, telefonu, bydliště a datumu narození pro účely zasílání personalizovaných obchodních sdělení od Organizátora soutěže. Účastník jako subjekt údajů má právo se kdykoliv vůči těmto obchodním sdělením odvolat, a to v souladu s našimi Zásadami zpracování osobních údajů. 
 3. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Organizátora jakožto Správce osobních údajů a o právech subjektu údajů naleznete na našich Zásadách zpracování osobních údajů. 

 VII. Závěrečná ustanovení

 1. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí, že soutěž je plně pořádána Organizátorem. Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována či přidružena k jiným právnickým osobám, obzvlášť mimo poskytovatele sociálních sítí.  
 2. Soutěž pořádaná Pořadatelem není žádným způsobem organizována, podporována, sponzorována, spravována, spojena s, ani přidružena k sociální síti INSTAGRAM, FACEBOOK, LINKEDIN ani jejímu provozovateli, a provozovatel této sociální sítě za Soutěž a její průběh nenese žádnou odpovědnost. 
 3. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že Soutěž je plně organizována Organizátorem a Organizátor rovněž poskytuje veškeré informace poskytnuté v souvislostí s účastí v Soutěži. Soutěž není žádným způsobem spojena se společností Facebook, Inc., ani se společností Facebook Ireland Ltd či Instagram LLC ani s jinou dceřinou společností uvedených společností případně provozující sociální síť INSTAGRAM,FACEBOOK, LINKEDIN. S ohledem na tuto skutečnost tak každý Soutěžící svou účastí v Soutěži dle podmínek této Soutěže potvrzuje, že zcela a kompletně osvobozuje provozovatele sociální sítě INSTAGRAM, FACEBOOK, LINKEDIN od všech a jakýchkoliv závazků případně provozovateli sociální sítě INSTAGRAM, FACEBOOK, LINKEDIN vznikajících v souvislosti s pořádáním Soutěže. 

V Olomouci dne 2. října 2023

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Podzimní top sezóna je tu ✈️

Next Post

Žij život skrze zážitky. Aneb jak Worldee dobrodružství začalo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Read next